Andas med astma

Osteopat Stockholm Täby, behandling astma och andningsbesvär

En osteopat kan med manuell behandling lindra symtom som gör att andningen blir lättare hos personer som lider av astma eller andra andningsbesvär.


Om du lider av astma eller har tungt och svårt att andas normalt är det vanligt att du har ansträngande hosta. Normalt består behandlingen bland annat av olika läkemedel som du andas in vid behov (exempelvis via en inhalator).

Många gånger uppkommer besvären vid astma periodvis och du kan ibland känna dig helt frisk och ibland kan du ha mycket stora besvär. Vanliga symtom vid astma är att:

  • Du får anfall av andnöd, det vill säga att det är tungt att andas. 
  • Du andas med ett pipande och väsande ljud.
  • Du har långvarig hosta varje gång du är förkyld.
  • Du har långvarig hosta som du inte kan hitta någon förklaring till och att hostan ofta uppkommer på natten.
  • Du får andnöd och hostar när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du motionerar.

Källa: Vårdguiden (2019)

Kan osteopati göra skillnad vid behandling av astma eller andningsbesvär?

En osteopat kan med manuell behandling lindra och avlasta vissa symptom som uppstår på grund av sjukdom. Astma där muskler, leder och fascia i bröstkorg och rygg påverkas är ett bra exempel där osteopati kan göra skillnad.

En osteopat kan behandla dessa delar och på så sätt få till en bättre funktion i bröstkorgen och ryggen. Detta kan göra att astma och/eller de andningsbesvär som upplevs blir betydligt lättare att hantera för den drabbade. 

Nedan video (4:54 min) visar en evidensbaserad mjuk manuell behandlingsmetod som kallas Balanced Ligamentous Tension (BLT) teknik som utförs av osteopaten för att lindra astma och/eller andningsbesvär.

Behandlingsmetod av osteopat vid astma eller andningsbesvär.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.

De underliggande faktorerna till varför du har astma eller andningsbesvär är viktiga och därför föregås behandlingen alltid av en noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.

En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt för att ta reda på och behandla de bakomliggande orsakerna till smärtan eller besvären.


Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid astma och andningsbesvär? 

  • I en systematisk review av Cicchitti, Martelli och Cerritelli (2015) visade resultatet att osteopati som manuell behandlingsform gav en potentiell effekt på patienter med medicinska inflammatoriska sjukdomar som bland annat Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och astma. Samma studie visade även att osteopati är en patientsäker behandlingsform.

  • I en studie av Guiney et al (2005) bekräftades att osteopati som behandlingsform förbättrade andningen hos personer diagnostiserade med astma. Målgruppen i denna randomiserad kontrollerad studie var 140 st barn mellan 5 och 17 år, samtliga med diagnosen astma. PEF-värdet (hur mycket luft som du kan blåsa ut vid en utandning) mättes före och efter behandling med osteopati.

Referenser 

Cicchitti L, Martelli M and Cerritelli F (2015): Chronic inflammatory disease and osteopathy: A Systematic Review

Guiney PA, Chou R, Vianna A and Lovenheim J (2005): Effects of Osteopathic Manipulative Treatment on Pediatric Patients With Asthma: A Randomized Controlled Trial


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.