stress osteopati

Osteopat Stockholm Täby, behandling Stress

En osteopat kan erbjuda manuell behandling som kan hjälpa vid långvarig stress. Osteopati kan bl a minska muskelspänning och stressuppfattning.


Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi.

Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

Källa: Vårdguiden (2019).


Vad händer med kroppen vid stress?

Nerver som inte påverkas av viljan, till exempel de inre organens aktiviteter, styrs av det så kallade autonoma nervsystemet. Bland annat andningen, hjärtslagen, blodtrycket och matsmältningen styrs härifrån. 

Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två olika delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet går igång när kroppens krafter behövs. Det parasympatiska nervsystemet är mest igång i lugna situationer och när kroppen vilar. Det dämpar även effekterna av det sympatiska nervsystemet och ser då till att bygga upp kroppen. Det är viktigt för att kunna varva ner, somna och återhämta sig.

För att må bra behövs en jämvikt mellan de två delarna av nervsystemet.

Källa: Vårdguiden (2019)


Kan behandling med osteopati göra skillnad för stress?

Osteopatspecialisten kan erbjuda osteopati som behandling vid långvarig stress och som är effektivt för att minska muskelspänning och reducera stressuppfattning.


Diafragmans funktion kan även ha betydelse vid stress, faktum är att den är central för ditt välmående och har många fler funktioner än bara andning. Bland annat är den en globalt stabiliserande muskel och diafragman kan vanligtvis vara förknippad med stresspåslag, cirkulationsbesvär, andningssvårigheter mm. Läs mer om diafragmans funktion.


Filmen nedan visar två olika osteopatiska manuella tekniker som är effektiva och visar goda resultat. Filmen baseras på evidens från Emmet D, Nuno V and Pierce-Talsma S (2018) och artikelns resultat finner du även längre ned på sidan.

Vad säger forskningen gällande osteopati vid stress?

  • Artikeln av Emmet D, Nuno V och Pierce-Talsma S (2018) visar att osteopati som manuell behandlingsform kan gynna personer som drabbats av långvariga stressrelaterade besvär, eftersom behandlingen påverkar de fysiologiska- och psykologiska markörerna av vår stressrespons.
  • Osteopati som behandlingsform, de teknikerna som visas i filmen, är associerade med minskad hjärtfrekvens, förbättrad autonom homeostas (kroppens strävan efter att upprätthålla jämnvikt), minskad muskelspänning samt reducerad stressuppfattning (Emmet, Nuno och Pierce-Talsma, 2018).
  • Fornari, Carnevali och Sgoifo (2017) visade i sin studie att resultatet av en enda behandlingssession osteopati gav upphov till en snabbare återhämtning av hjärtfrekvens och sympatovagal balans (interaktionen mellan sympatiska nervsystemet ”gasen” och vagusnerven).
  • Samma studie visade även att behandlingen med osteopati även förebyggde ökningen av kortisolnivåer (stresshormonet) som observerades omedelbart efter en stressad situation (Fornari, Carnevali och Sgoifo, 2017).

En osteopat kan erbjuda manuell behandling som kan hjälpa vid långvarig stress. Osteopati kan bl a minska muskelspänning och stressuppfattning.


Referenser

Emmet D, Nuno V, Pierce-Talsma (2018): OMT to Adress the Physiologic Effects of Stress.

Fornari M, Carnevali L, Sgoifo A (2017): Single Osteopathic Manipulative Therapy Session Dampens Acute Autonomic and Neuroendocrine Responses to Mental Stress in Healthy Male Participants.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.