irritabel tarm irriterad tarm

Osteopat Stockholm Täby, behandling IBS

En osteopat kan lindra IBS symtom och bidra med ökad livskvalitet. Osteopati fungerar som komplement till medicinering vid hantering av symtomen.


Hela 15-20% av Sveriges befolkning har återkommande besvär som kopplas till diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome; Colon Irritabile; känslig tarm).

Typiska symtom är:

 • Magont som ibland blir värre efter måltid, men som ofta blir bättre efter toabesök.
 • Förstoppning eller diarré, eller att det växlar mellan dessa två
 • Oregelbunden avföring
 • Gasbesvär och att du känner dig uppspänd i magen
 • Besvär i mer än tre månader.

Faktum är att det inte finns någon riktigt effektiv behandling mot sjukdomen. 

Råden och rekommendationerna till de drabbade är att med olika medel försöka lindra symtomen. 

Källa: Allt om IBS (2019) samt Vårdguiden (2019)


Kan osteopati som behandling lindra vid IBS?

Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka. 


 • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
 • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

Ett exempel på behandlingsmetod för patienter som lider av IBS är visceral osteopati. Den manuella behandlingsmetoden beskrivs kortfattat i nedan video (1:43 min).

En osteopat kan med be lindra IBS symtom och därför ge positiv inverkan på livskvaliteten. Osteopati är även effektivt som komplement till medicinering.

Osteopat behandling IBS

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid IBS?

Osteopati kan göra skillnad genom att lindra besvären:

 • Osteopati som behandlingsform är ett bra alternativ för patienter med IBS. Patienterna i studien som behandlades med osteopati jämfördes med patienter som fick ”vanlig” vård. Totalt sett mådde patienterna efter behandling med osteopati bättre än de som fick ”vanlig” vård. Då med avseende på symtom och livskvalitet (Henry WC et al. 2007).

 • Osteopati lindrar symtomen av IBS och dess inverkan på livskvaliteten så därför bör osteopati övervägas att forska mer på, då som ett effektivt komplement till läkemedel vid hantering av symtomen för IBS (Henry WC et al. 2007).

 • Osteopati bör ses som ett användbart terapeutiskt alternativ för att minska buksmärta och obehag hos patienter med Crohn´s sjukdom men även för att reducera symtomen för patienter med IBS (Thierry Piche et al. 2014).

 • Osteopati förbättrar livskvalitet (QoL) och minskar symtom så därför bör behandlingen övervägas att vara ett effektivt komplement eller alternativ till läkemedel vid hantering av IBS (Florance et al. 2012).

 • Visceral osteopati (behandling av invärtes organ) förbättrar kort- och långvarig bukdistension (magsvullnad) samt minskar rektalkänsligheten hos patienter som lider av IBS (Attali, Bouchoucha & Benamouzig, 2013). 

Referenser

Henry WC et al. (2007): Treatment of irritable bowel syndrome with osteopathy: Results of a randomized controlled pilot study.

Blanche-Maelle Florance et al. (2012): Osteopathy improves the severity of irritable bowel syndrome: a pilot randomized sham-controlled study.

Thierry Piche et al. (2014): Osteopathy decreases the severity of IBS-like symptoms associated with Crohn´s disease in patients in remissions.

Florance BM, Frin G, Dainese R, Nebot-Vivinus MH, Marine Barjoan E, Marjoux S, Laurens JP, Payrouse JL, Hebuterne X, Piche T (2012): Osteopathy improves the severity of irritable bowel syndrome: a pilot randomized sham-controlled study.

Attali TV, Bouchoucha M, Benamouzig R (2013): Treatment of refractory irritable bowelsyndrome with visceral osteopathy: Short-term and long-term results of a randomized trial.


Boka din behandling nedan. Du länkas till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.