Arbetsdiagnos och behandling

Osteopat Stockholm Täby, Osteopati som behandling

En osteopat utgår oftast i från det osteopatiska förhållningssättets fem olika modeller. Dessa modeller tillämpas i kombination enligt med det som anses mest lämpligt för patienten.


Osteopati som begrepp skapades år 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917). Han hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri.

Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga. För att främja människors hälsa utvecklade Andrew Taylor Still en metod för behandling – osteopatin skapades.

Andrew Taylor Still
Andrew Taylor Still (1828-1917)

Andrew Taylor Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa.

Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den kunna ha bättre förutsättningar att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.


Den första skolan för osteopati öppnade år 1892 i Kirksville, Missouri och år 1917 öppnade den första europeiska skolan i London, England. I USA utvecklades yrket som osteopat mot en mer konventionell läkarroll under tidigt 1900-tal, i Europa bibehölls den manuella praktiken.


Idag skiljer sig osteopati utbildningarna markant mellan USA och övriga världen. År 1993 blev yrket som osteopat statligt erkänt som en egen vårddisciplin i England och sedan dess har yrket reglerats i ett flertal andra europeiska länder samt i Australien och Nya Zeeland.

Källa: Svenska Osteopatförbundet (2018)


Modeller för behandling

En osteopat utgår oftast i från det osteopatiska förhållningssättets fem olika modeller. Dessa modeller tillämpas i kombination enligt med det som anses mest lämpligt för patienten.

5 olika modeller för behandling
Osteopatins olika modeller
  • Den biomekaniska modellen där hänsyn tas till ledfunktion, kroppshållning, balans av viktbäring och belastning samt proprioception (människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position, vilket är en del av ens kroppsuppfattning).
  • Den respiratoriska och cirkulatoriska modellen där hänsyn tas till försörjning av syre och näring till kroppens vävnader, bortförsel av metaboliter, förutsättningar för vätskedynamik samt andningsfunktion.
  • Den neurologiska modellen som tar hänsyn till sensorisk aktivitet i smärtreceptorer och det centrala nervsystemet samt påverkan av det icke-viljestyrda nervsystemet.
  • Den biopsykosociala modellen som tar hänsyn till hur psykologiska och sociala faktorer påverkar en individs hälsotillstånd.
  • Den bioenergetiska modellen som tar hänsyn till kroppens förmåga att bibehålla balans mellan energiproduktion och förbrukning, näringsupptag och immunologiska faktorer.

Källa: Svenska Osteopatförbundet (2018)


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.