Related links osteopathy

Osteopat Stockholm Täby, behandling länkar

Här samlar vi viktiga länkar som rör osteopati generellt, men även nyheter och aktuell information som på olika sätt har anknytning till osteopati och/eller Osteopatspecialisten som verksamhet.

Svenska Osteopatförbundet

Ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater och osteopatstudenter. Förbundet bildades 1980 och visionen är att osteopati, i hela dess bredd, ska vara erkänd och tillgänglig för alla. Hemsidan har även länkar till likvärdiga organisationer internationellt.

Sturebadet Health Care

Erbjuder hälsotjänster till alla. Både företag och privatpersoner kan t.ex. direkt boka läkartid till specialistläkare med mycket korta väntetider. Sjukvården bekostas via sjukvårdsförsäkring, sjukvårdsavtal med företag eller av kunden själv. Osteopatspecialistens klinik finns i Sturebadet Health Cares lokaler.

Venn Osteopati

Samarbetspartner och osteopat kollega som har klinik i samma lokaler hos Sturebadet Health Care på Humlegårdsgatan 17 i Stockholm.

National Council for Osteopathic Research

NCOR syftar till att förbättra bevisbasen för osteopati genom att främja forskning, öka forskningskapaciteten och att öka forskningsresultat inom osteopat yrket.

International Journal of Osteopathic Medicine

En internationell tidskrift för osteopati som publicerar högkvalitativa (peer-reviewed) forskningsartiklar och studier.

Centre for Osteopatic Medicine Collaboration

Förutom genomförande av vetenskaplig forskning om osteopati erbjuder COME ett större utbud av utbildnings- och utbildningsmöjligheter, detta för att stödja utvecklingen av osteopati både nationellt och internationellt.

Osteopathic International Alliance

Idag representerar OIA 75 organisationer från 20 länder på fem kontinenter, och omfattar >120 000 osteopater. Det är den främsta internationella organisationen som förespråkar högkvalitativ osteopati och är en ledande representant för osteopater världen över. Som en ”organisation av organisationer” förenar OIA osteopatin genom att ansluta skolor, tillsynsorgan, regionala-/nationella- och multinationella grupper. OIA:s vision är att uppmuntra system för utbildning samt reglering som säkerställer högsta krav på säker och effektiv vård från osteopater.

British College of Osteopathic Medicine

BCOM grundades 1936 och är internationellt ansedd som en av de ledande utbildningsinstitutionerna inom osteopati.

Forum for Osteopathic Regulation in Europe

Visionen för FORE är bl a att främja ökad medvetenhet om osteopati och hur osteopatin kan bidra till att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa. Exempelvis arbetar forumet för ett bredare erkännande av osteopatin och att det ställs höga krav på behandlingsformen osteopati.

International Osteopathic Association

IOA:s uppdrag är att bevara, skydda, förbättra och främja osteopatin som manuell medicin. Syftet med IOA är bl a att ge ledarskap inom vården, framhäva en positiv vision för den manuella medicinen samt dess naturliga tillvägagångssätt för hälsa och välbefinnande.

European Federation & Forum for Osteopathy

EFFO främjar för standarder, reglering och erkännande gällande osteopati i Europa. De består av representanter för ledande professionella osteopat institutioner från hela Europa. EFFO arbetar bl a för att dela bra praxis och främja höga krav inom yrket. De syftar även till att främja och harmonisera osteopati yrket i Europa, med visionen och målsättningen att förbättra folkhälsan.

General Osteopathic Council

GOsC arbetar med att främja patientsäkerheten för osteopatin genom att fastställa, bibehålla och utveckla standarder för utövning och beteende. Bl a reglerar organisationen osteopatin i England. Osteopaten måste, enligt engelsk lag, vara registrerad hos GOsC för att kunna praktisera.

Osteopatspecialisten använder fotografier från Unsplash. Ett stort tack till alla fantastiska fotografer som tillåter oss använda era fina bilder på hemsidan och i sociala medier!

Ovan länkar som rör osteopati generellt och har anknytning till osteopati och/eller Osteopatspecialisten som verksamhet.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.