karpaltunnelsyndrom osteopati behandling

Osteopat Stockholm Täby, behandling Karpaltunnelsyndrom

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta vid karpaltunnelsyndrom. Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk manuell behandlingsform som kan lindra smärta, värk eller obehag.


Karpaltunneln, en kanal som leder genom handleden, finns mellan flera ben och ett kraftigt ledband i handloven. Genom kanalen går en viktig nerv (medianusnerven) tillsammans med senor till fingrarnas muskler.

När medianusnerven kommer i kläm och när det trånga utrymmet minskar i handen, då orsakas karpaltunnelsyndrom.

Karpaltunnelsyndrom är vanligt, men sällan allvarligt. Symtomen kan variera men det är vanligt med nedsatt känsel i fingrarna, domningar eller stickningar i handen och de fingrar som nerven går till. Det kan i sin tur leda till fumlighet och svårt att greppa mindre föremål.

Karpaltunnelsyndrom gör framför allt att tummen kan förlora sin ursprungliga styrka. Även musklerna i handens tumsida kan förtvina något och det kan ge smärta i handen och handleden. Ibland kan smärtan stråla ända upp mot axeln. Handen kan också kännas torrare än vanligt.

Källa: Vårdguiden (2019)

Kan osteopati göra skillnad för personer med karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom kan behandlas med olika möjligheter, det är olika från person till person vad som passar bäst. Den vanligaste behandlingen är att använda ett utformat handledsstöd och/eller få manuell behandling av en terapeut. Även ett kirurgiskt ingrepp av en läkare kan behövas hos vissa personer.

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta vid karpaltunnelsyndrom. Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk manuell behandlingsform som kan lindra smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka.


  • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
  • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid karpaltunnelsyndrom?

Osteopati kan göra stor skillnad:

  • I en kontrollerad studie av Burnham et al. (2015), där deltagande personer med karpaltunnelsyndrom (CTS) fick veckovisa behandlingar av osteopati under en sexveckorsperiod, visade resultatet av den manipulativa behandlingen signifikanta förbättringar av symtom och funktion.
  • Karpaltunnelsyndrom (CTS) är en av de vanligaste perifera nervstörningarna och osteopati kan vara ovärderlig vid diagnostisering och hantering. Med en kombination av patientens anamnes (sjukdomshistoria) och en vanlig fysisk undersökning kan osteopaten underlätta lokalisering av nerv inklämningen, diagnostisering och övervakning av sjukdomsprocessen (Siu, Jaffe, Rafique och Weinik, 2012).
  • Osteopati är icke-invasiv och kan användas för att komplettera traditionella behandlingsmetoder (Siu et al. 2012).

Referenser

Burnham T, Higgins DC, Burnham RS, Heath DM (2015): Effectiveness of osteopathic manipulative treatment for carpal tunnel syndrome: a pilot project.

Siu G, Jaffe JD, Rafique M, Weinik MM (2012): Osteopathic manipulative medicine for carpal tunnel syndrome.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.