Ont i knät

Osteopat Stockholm Täby, behandling vid ont i knät

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta och öka rörligheten i så väl rygg, bäcken, höftled, knä- och fotleder som ofta är involverade vid långvariga besvär relaterade till knät.

Smärta och besvär lokaliserat till knät kan uppkomma plötsligt vid skada och överbelastning eller utvecklas mer långsamt som vid exempelvis artros (ledsjukdom eller normalt slitage) och artrit (akut eller övergående ledinflammation).

Symtomen vid knäsmärta varierar såklart beroende på vad som utlöser det. Exempelvis kan smärta uppkomma tillsammans med svullnad, stelhet, knakande ljud, lokal rodnad och värme. Det kan även vara svårt att att sträcka på ett smärtande knä.

Källa: Wikipedia (2019)

Kan osteopati göra skillnad vid behandling av långvarig knäsmärta?

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta och öka rörligheten i så väl rygg, bäcken, höftled, knä- och fotleder som ofta är involverade vid långvariga besvär relaterade till knät.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.

De underliggande faktorerna till varför du har ont i knät är viktiga och därför föregås behandlingen alltid av en noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.

En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt för att ta reda på och behandla de bakomliggande orsakerna till smärtan eller besvären.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid långvarig knäsmärta?

I en randomiserad kontrollerad studie gjord av Weitendorff (2018) jämfördes osteopati med fysioterapi som behandling.

Studien gjordes på 100 patienter i åldrarna 21-82 år som alla var drabbade av långvarig knäsmärta (minst 3 mån). 

Studiens resultat visade signifikant mindre smärtpåverkan, förbättrad daglig aktivitet samt ökad fysisk hälsa hos de 50 personer som fick behandling med osteopati.

De jämfördes med 50 personer som fick fysioterapi, under en sexveckorsperiod (1 behandling/vecka = 6 behandlingar). 

Viktigt att påpeka är att studiens osteopater i flertalet fall kunde härleda smärtan i knät till bäckenområdet där huvudorsaken till besvären fanns!

Referenser

Weitendorff A (2018): Is a custom tailored osteopathic treatment in patients with chronic knee pain superior to standardized Physiotherapy?


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.