osteopati behandling migrän spänningshuvudvärk

Osteopat Stockholm Täby, behandling Migrän eller Huvudvärk

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta och minska medicinering men även ge ökad livskvalitet vid migrän eller huvudvärk.


Över 1 miljon svenskar drabbas årligen av återkommande migränanfall. Symtomen för migrän upplevs mycket smärtsamma, borrande, dunkande eller pulserande – ofta i kombination med känslighet för ljus, lukt och/eller buller.

Värken kan vara ensidig eller dubbelsidig. Oftast förvärras det av rörelser på huvudet samt vid fysisk aktivitet. Trötthet, illamående och kräkningar samt koncentrationssvårigheter kan förekomma.

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk. Den är ofarlig och sällan svår, och går oftast över av sig själv. Spänningshuvudvärken kan bero på många saker, men oftast är spända muskler orsaken. Exempel på vad som kan utlösa spänningshuvudvärk är stress, trötthet och känslomässiga påfrestningar.

Som drabbad av migrän eller spänningshuvudvärk kan det under vissa perioder vara svårt att hantera sin vardag.

Källa: Vårdguiden (2019)


Kan osteopati göra skillnad vid migrän eller spänningshuvudvärk?

Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag. 

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.


  • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
  • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

Nedan video (6:35 min) visar ett exempel på hur osteopati som behandlingsform kan minska spänningar i skallbasens led (Occipital Atlantal), nerver, muskler och ligament. Behandlingen förbättrar även cirkulationen till och ifrån huvudet.

En osteopat kan med manuell behandling lindra smärta och minska medicinering men även ge ökad livskvalitet vid migrän eller huvudvärk.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid migrän och huvudvärk?

Deodato et al (2019) visade i sin studie att osteopati är en effektiv behandlingsform för att motverka kronisk huvudvärk kort- och långsiktigt. Samma studie visade även att osteopati är ett fullvärdigt alternativ till farmakologisk behandling (exempelvis mot neuropatisk smärta samt migrän profylax).

Ceritelli (2015) visar att antalet migränattacker minskar och användandet av mediciner kan reducerades signifikant vid behandling med osteopati.

Studiens resultat visade även att smärtan och känslan av att ha en funktionsnedsättning minskade efter behandling med osteopati.

Samma studie mätte även livskvalitet. Resultatet visade att de patienter som behandlades med osteopati ökade signifikant sin livskvalitet (QoL) i jämförelse med övriga kontrollgrupper (Cerritelli, 2015).

Vad gjorde osteopati för skillnad hos patienter med långvarig migrän:

  • Minskad smärta
  • Minskad känsla av funktionsnedsättning
  • Ökad livskvalitet
  • Reducerat medicinintag
  • Minskat antal dagar med migrän

En annan studie av Anderson och Seniscal (2006) visade att avslappningsövningar i kombination med osteopati (3 behandlingar) hade betydligt fler dagar per vecka utan spänningshuvudvärk, än de som bara fick avslappningsövningar.

Även osteopati med så kallad ”myofascial release” (myofasciell frisättning; avslappning av muskler och fascia) kan ge reducerat antal dagar med spänningshuvudvärk, enligt en studie av Ajimsha (2011).


Referenser

Deodato et al (2019): Osteopathic Manipulative Therapy in Patients With Chronic Tension-Type Headache: A Pilot Study.

Cerritelli et al (2015): Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-Armed randomized controlled trial.

Anderson RE and Seniscal C (2006): A Comparison of selected Osteopathic treatment and relaxation for tension-type headaches. 

Ajimsha MS (2011): Effectiveness of direct vs indirect technique myofascial release in the management of tension-type headache.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.