Endometrios osteopati

Osteopat Stockholm Täby, behandling Endometrios

En osteopat kan med behandling bidra till att lindra smärta och öka livskvaliteten hos kvinnor med endometrios. Behandling av SI-leden bidrar till symtomlindring.


Ungefär var tionde kvinna som har menstruation lider av Endometrios. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Oftast innebär endometrios flertalet smärtsamma symtom i samband med menstruation. Exempelvis:

 • Kraftig smärta vid mens.
 • Smärtor långt in i slidan och i magen vid samlag.
 • Symtom som liknar urinvägsinfektion.
 • Symtom som liknar IBS, som till exempel diarré eller förstoppning.
 • Smärta när du kissar eller bajsar.
 • Blod i kisset eller bajset i samband med mens.
 • Allmän sjuk- och trötthets känsla, illamående och feber.
 • Svårighet att bli gravid.
 • Längre och rikligare mens.

Oftast försvinner endometrios efter klimakteriet, men för många finns smärtorna fortfarande kvar. För att få den att försvinna krävs medicinsk behandling.

Källa: Vårdguiden (2019)


Kan osteopati göra skillnad för kvinnor med endometrios?

Osteopati kan inte bota endometrios men behandling kan bidra till att lindra besvären. Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.


 • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
 • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

Nedan video (4:36 min) beskriver och visar ett exempel på hur osteopaten behandlar och lindrar smärtor som förknippas med sakroiliakaleden (SI-leden).

Exemplet visar behandling av de myofasciella (muskler, ligament och fascia) vävnaderna i bäcken och korsben. På så sätt kan spänningar frigöras samt rörelsen i SI-leden optimeras.

Detta kan bidra till smärtlindring vid endometrios och andra problem som har med bäcken, korsben och bäckenbottenmuskulatur att göra. En osteopat kan med behandling bidra till att lindra smärta och öka livskvaliteten hos kvinnor med endometrios. Behandling av SI-leden bidrar till symtomlindring.


Osteopati som behandling vid endometrios

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid endometrios?

Osteopati kan göra stor skillnad genom att lindra smärta och öka livskvaliteten (QoL) hos kvinnor som lider av smärta i bäcken (pelvis) och sakroiliakaleden (SI-leden) uppkommen på grund av endometrios (Darai et al. 2017; Goyal et al. 2017; Darai et al. 2015).

Resultat från klinisk evidens:

 • Osteopati som behandlingsform förbättrar livskvalitet (QoL) och lindrar symtomen hos patienter med endometrios (Darai et al. 2017).

 • Kvinnor som har smärtsam bäckensmärta, samt smärta i närliggande muskler, finner osteopati som ett effektivt behandlingsalternativ (Sillem et al. 2016).

 • Osteopati som manipulationsmetod (OMA) kan lindra smärtan, relaterad till den onormala blödning från livmodern, men även öka livskvaliteten, hos patienter med endometrios (Goyal et al. 2017).

 • Osteopati kan förbättra livskvaliteten (QoL) hos patienter med svår endometrios (Darai et al. 2016).

Referenser

Darai C, Bendifallah S, Foulot H, Ballester M, Chabbert-Buffet N, Darai E (2017): Impact of Osteopathic Manipulative Therapy in Patient with deep with colorectal Endometriosis: A Classification based on symtoms and quality of life.

Darai C, Deboute O, Zacharopoulou C, Laas E, Canlorbe G, Belghiti J, Zilberman S, Ballester M, Darai E (2015): Impact of Osteopathic Manipulative Therapy on quality of life of patients with deep infiltrating Endometrios with colorectal involvement: Results of a pilot study.

Sillem M, Juhasz-Böss I, Klausmeier I, Mechsner S, Siedentopf F, Solomayer E (2016): Osteopathy for Endometriosis and Chronic Pelvic Pain – A Pilot Study.

Goyal K, Goyal M, Narkeesh K, John Samuel A, Sharma S, Chatterjee S, Arumugam N (2017): The effectiveness of osteopathic manipulative treatment in an abnormal uterine bleeding related pain and health related quality of life – A case report.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.