bäckenbottensmärta prostatit behandling osteopat

Osteopat Stockholm Täby, behandling kronisk prostatit

En osteopat kan med manuell behandling lindra kronisk bäckenbottensmärta (kronisk prostatit). Vanliga symtom är smärta i nedre delen av ryggen, magen och nedre urinvägar.


Kronisk bäckenbottensmärta (kronisk prostatit), vars uppkomst ofta är oklar, är den vanligaste urologiska orsaken till att män under 50 år uppsöker sjukvården. Det kallas för kronisk bäckenbottensmärta eftersom det oftast beror på att musklerna i bäckenbotten är påverkade. Barn före puberteten får inte bäckenbottensmärta (kronisk prostatit).

Kronisk bäckensmärta (kronisk prostatit) innebär inflammation i prostatakörteln och att besvären kommer och går under en längre tid. Ofta innebär det smärta i nedre delen av ryggen, magen och underlivet och att det även kan göra ont när du kissar.  Inflammationen läker oftast av sig själv så småningom.

När besvären och smärtan kommer plötsligt handlar det om akut bäckensmärta (akut prostatit). Den kroniska bäckensmärtan (kronisk prostatit) är vanligare än den akuta och brukar öka mer och mer efterhand.

Nedan symtom är förekommande vid kronisk bäckenbottensmärta (kronisk prostatit) och kan utvecklas under några dagar eller veckor:

  • Smärta i ryggslutet, nedre delen av magen och underlivet. Smärtan strålar också ner mot ljumskarna, ut i pungen och penis.
  • Obehag och smärta att sitta.
  • Sveda eller smärta att kissa samt oftare behov att kissa.
  • Smärta eller obehag i samband med utlösning.

Källa: Vårdguiden (2019) samt internetmedicin.se (2019)


Kan osteopati göra skillnad för män med kronisk bäckensmärta (kronisk prostatit)?

Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.


  • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
  • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid kronisk bäckensmärta hos män?

  • I en randomiserad kontrollerad studie av Marx et al. (2009) där 35 män i åldrarna 29-70 år med medicinsk diagnos kronisk prostatit deltog, visade resultaten signifikanta förbättringar av minskad bäckenbottensmärta, nedre urinvägssymtom (LUTS) och ökad livskvalitet (QoL).
  • Flera studier visar även att osteopati som behandlingsform kan lära  patienterna att lindra eller till och med eliminera sina egna symtom, vid behandling av sig själva (Marx et al. 2009; Marx et al. 2013).
  • Flera randomiserade studier visar att osteopati som manuell behandlingsform anses vara ett genuint alternativ till den konventionella behandlingen av kronisk bäckenbottensmärta (kronisk prostatit) och ett närmare samarbete mellan urologer och osteopater vore önskvärt (Marx, 2006; Marx et al. 2009; Marx et al. 2013).
  • I en studie av Garispe och Seffinger (2015) deltog 138 män i åldrarna 16-79 år med diagnosen kronisk bäckensmärta eller kronisk prostatit. Deltagarna behandlades med ”myofasciell release”, tryck mot vissa triggerpunkter samt avslappningsövningar. Resultatet visade signifikanta förbättringar gällande smärta och nedre urinvägssymtom.

Samtliga studier inom området rekommenderar osteopati som komplement eller alternativ till konventionell behandling av kronisk bäckensmärta (kronisk prostatit) hos män (Marx, 2006; Marx et al. 2009; Marx et al. 2013; Garispe & Seffinger 2015).

Referenser

Marx S (2006): Does osteopathic treatment have an influence on the symptoms of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CPPS)? A randomized controlled trial.

Marx S, Cimniak U, Beckert R, Schwerla F, Resch KL (2009): Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Influence of osteopathic treatment – a randomized controlled study.

Marx S, Cimniak U, Rutz M, Resch KL (2013): Long-term effects of osteopathic treatment of chronic prostatitis with chronic pelvic painsyndrome: a 5-year follow-up of a randomized controlled trial.

Garispe A, Seffinger MA (2015): Managing Pelvic Neuromusculoskeletal Dysfunction Relieves Chronic Pelvic Pain in Men.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.