osteopati behandling ländryggssmärta

Osteopat Stockholm Täby, behandling Ländryggssmärta

En osteopat erbjuder manuell behandling som är en effektiv och evidensbaserad metod vid akut och långvarig ländryggssmärta.
Enligt Folkhälsorapport (2015) är ländryggssmärta en av 17 sjukdomar och skador som ligger bakom mer än halva sjukdomsbördan totalt i Sverige. Smärta i ländryggen (nedre delen av ryggen) är den vanligaste typen av ryggbesvär. Det finns olika typer av smärta, exempelvis:
 • Svag, gradvis ökande värk kombinerat med känsla av trötthet.
 • Skärande, huggande, molande och med utstrålande smärta i benen.
 • Från förändringar i diskar och facett-leder men även från muskler, ligament eller inre organ.
Smärtan i ländryggen kan ge upphov till muskelkramper, muskelspänning, nedstämdhet och andra besvär som reducerar livskvaliteten. Källa: Folkhälsorapport (2015) samt Vårdguiden (2019)

Kan osteopati göra skillnad vid behandling av ländryggssmärta?

Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag. Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.
 • De underliggande faktorerna till ländryggssmärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
 • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt för att ta reda på och behandla de bakomliggande orsakerna till ländryggssmärtan.
Läkemedel är vanligt som smärtlindring och för att dämpa symtomen vid ländryggssmärta, men frågan är om det avhjälper grundproblemet eller den egentliga orsaken till smärtan.
Diafragmans funktion kan även ha betydelse, faktum är att den är central för ditt välmående och har många fler funktioner än bara andning. Bland annat är den en globalt stabiliserande muskel och diafragman kan vanligtvis vara förknippad med smärta i bröstrygg, ländrygg och revben. Läs mer om diafragmans funktion.
Osteopatspecialisten finns i Stockholm och jag erbjuder manuell behandling som är en effektiv och evidensbaserad metod vid akut och långvarig ländryggssmärta.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid ländryggssmärta?

 • Osteopati som behandling minskar signifikant smärta i ländryggen.
 • Osteopati är ett gott komplement till läkemedels behandling.
 • Med osteopati kan behovet av läkemedel minskas och då även eliminera eventuella läkemedelsbiverkningar.
 • Internationella riktlinjer (NICE) rekommenderar manuell spinal ländryggsmanipulation, och då specifikt osteopati, för långvarig ländryggssmärta.
 • Osteopati ger god effekt och reducerar smärtan hos patienter med svår återkommande ländryggssmärta.
År 2016 gjordes en stor randomiserad kontrollerad studie i USA med 455 patienter. Syftet med studien var att bedöma korttidseffekterna av osteopati som manipulativ behandlingsform (OMT) under 12 veckor hos patienter med långvariga ryggbesvär (Liccardone, Gatchel and Aryal, 2016). Resultaten visade:
 • Signifikant goda effekter av osteopati som manipulativ behandlingsform (OMT) jämfört med kontrollgrupperna.
 • 1/5 av patienterna med långvarig ländryggssmärta upplevde snabb förbättring med osteopati som manipulativ behandlingsform (OMT).
 • Osteopati associerades med signifikant goda samt kliniskt relevanta resultat för återhämtning och förbättring.
 • Osteopati som behandlingsform bör främst testas av patienten som lider av långvarig ländryggssmärta, innan annan medicinsk behandling testas. 
Osteopatspecialisten i Stockholm erbjuder en manuell behandling som är en effektiv och evidensbaserad metod vid akut och långvarig ländryggssmärta.

Referenser

Licciardone JC et al (2005): Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsNational Institute for Heath and Clinical Excellence (2009): Low back pain, Early management of persistent non-specific low back pain. National Health Service Licciardone JC et al (2013): Outcomes of osteopathic manual treatment for chronic low back pain according to baseline pain severity: Results from the osteopathic trial Licciardone JC, Gatchel RJ & Aryal S (2016): Recovery from Chronic Low Back Pain After Osteopathic Manipulative Treatment: A Randomized Controlled Trial
Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.