Osteopati och fibromyalgi

Osteopat Stockholm Täby, behandling Fibromyalgi

En osteopat kan med manuell behandling minska smärta och värk samt ge förbättrad funktionsförmåga för personer med fibromyalgi.


Fibromyalgi som fortfarande är en kontroversiell diagnos som drabbar mellan två och sex procent av befolkningen, de flesta drabbade är kvinnor.

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd och än idag finns ingen botande behandling. Behandlingen går ut på att för varje individ hitta sätt att hantera sin sjukdom och lindra värken.

Källa: Reumatikerförbundet (2019)


Däremot kan det gå att lindra smärta och förbättra vardagen för personer som lider av fibromyalgi, då med osteopati som manipulativ behandlingsform (Gamber, Shores, Russo, Jimenez & Rubin, 2002).


Fibromyalgi har mycket stor påverkan på den drabbades privatliv, arbetsförmåga, humör och psykisk ohälsa. Sjukdomen innebär att den drabbade lever med ett kronisk smärttillstånd som är långvarig, utbredd och oförklarad.


Den drabbade har även nedsatt smärttröskel i form av hyperalgesi (det som gör ont gör mycket ondare) samt ömhet. Morgonstelhet, sömnstörningar, uttalad trötthet, IBS-liknande symptom och kognitiva besvär är även vanliga hos personer som har fibromyalgi.


Kan osteopati göra skillnad för personer med fibromyalgi?

Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.


  • De underliggande faktorerna till smärtan är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.
  • En hållnings- och rörelseanalys görs i samråd med patienten. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.

osteopati forskning
Evidens osteopatspecialisten

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform för personer med fibromyalgi?

I en randomiserad pilotstudie från USA, som studerade osteopati som behandlingsform i kombination med medicinering, framkom betydande skillnader i behandlingsresultaten hos personer med fibromyalgi.


Framförallt framkom betydande skillnader för de personer som fick osteopati som behandling i kombination med ”vanlig” vård. Reducerad smärttröskel, reducerad smärta, bättre inställning till behandling, förenklad vardag samt förbättrad funktionsförmåga var signifikanta behandlingsresultat från gruppen som fick osteopati (Gamber, Shores, Russo, Jimenez & Rubin, 2002)


Fibromyalgi osteopati evidens
Fibromyalgi osteopati forskning

I en annan randomiserad kontrollerad studie av Albers, Jäkel, Wellman, von Hehn & Schmidt (2018) visade resultatet att osteopati som behandlingsform, regelbundet under en längre period: då 10 behandlingar under 12 veckors period, kunde hjälpa patienter med fibromyalgi. 

En osteopat kan med manuell behandling minska smärta och värk samt ge förbättrad funktionsförmåga för personer med fibromyalgi.

Referenser

Gamber RG, Shores JH, Russo DP, Jimenez C & Rubin BR (2002): Osteopathic manipulative treatment in conjuction with medication relieves pain associated with fibromyalgia syndrome: Results of a randomized clinical pilot project.

Albers J, Jäkel A, Wellman K, von Hehn U & Schmidt T (2018): Effectiveness of 2 Osteopathic Treatment Approaches on Pain, Pressure-Pain Threshold, and Disease Severity in Patients with Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.