Muscle Energy Technique (MET)

Osteopat Stockholm Täby, Muscle Energy Technique (MET)

En osteopat kan lindra smärta med muscle energy technique (MET).

Behandlingen är ett samspel mellan osteopat och patient, där det går ut på att patienten själv är aktiv med sin egen muskelkraft och på så sätt kan korrigera eventuell felfunktion.


Sampel mellan osteopat och patient

Patienten ombeds kontrahera (spänna, aktivera) specifika muskler mot den arbetsriktning som osteopaten initierar.

Oftast är målsättningen med tekniken att mekaniskt töja fascia (bindväv) och muskler, återskapa balans mellan muskler och nervsystemet, mobilisering av leder samt att minska muskelspänningar. 

Nedan video (4:43 min) är ett bra exempel på hur en osteopat behandlar Trapezius och Levator Scapulae, muskler som ofta brukar vara anledningen till en smärtpåverkan i axel, skuldra och/eller nacke.


MET teknik som utövas av osteopat på patient med nacksmärta.

En osteopat kan använda Muscle Energy Technique (MET) vid behandling av ryggsmärta, ischiassmärta, nacksmärta, huvudvärk, revbenssmärta, smärta i bröstrygg, smärta i övre och nedre extremiteter, idrottsskador, arbetsskador.


Se även andra diagnoser och övriga besvär där Muscle Energy Technique (MET) utförs av en osteopat, då oftast i kombination av annan manuell osteopati. Du hittar mer information under Diagnos och behandling.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.