Visceral osteopati

Osteopat Stockholm Täby, Visceral osteopati

Begreppet visceral manipulation är definierat som ett system av diagnos och behandling riktad mot organ och/eller associerade strukturer för att förbättra dess funktion.

Källa: Seffinger MA (2018): Foundations of Osteopathic Medicine


Den viscerala manipulationen utvecklades av den franske osteopaten Jean-Pierre Barral. En visceral dysfunktion definieras enligt Jean-Pierre Barral som en försämrad eller förändrad rörlighet av organsystemet och dess omkringliggande strukturer så som fascia (bindväv), nerver, blodkärl, ben och lymfcirkulation.


Hur utförs visceral osteopati?

Visceral osteopati baseras på specifikt riktade och mjuka manuella rörelser, med händerna som verktyg, för att stimulera en normal rörelse och funktion av organen och dess omkringliggande strukturer.

En utbildad och tränad osteopat kan bistå den behandlade kroppens egna förmåga att självreglera och självläka för optimal hälsa.

För att påverka flera olika störningar i de inre organen arbetar osteopaten med att manipulera de inre organen direkt. Det kan exempelvis vara att behandla organets fascia (bindväv), påverka och öka organens rörlighet samt att lugna nervbanor i det utsatta området.

Osteopaten arbetar med målsättningen att få rörlighet och lugn i de närliggande nervbanorna för det specifika organet. Oftast leder detta till minskad spänning lokalt men även till detsamma i det segment i ryggraden som kontrollerar och koordinerar organet i kroppen (se bild nedan).


Organ och strukturer som kan ge irritation på CNS
Organ och strukturer som kan ge irritation på CNS

Vanliga exempel där visceral osteopati används är för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarrè, urinvägsbesvär, menssmärtor, huvudvärk m fl.

Se även andra diagnoser eller oklara smärtor och besvär där visceral manipulation kan utföras av en osteopat, då oftast i kombination av annan manuell osteopati. Du hittar mer information under Diagnos och behandling.


Som osteopat gör jag en noggrann undersökning av dig innan en behandling påbörjas. Exempelvis kan symtom med återkommande urinvägsproblematik delvis bero på en felställning av ryggkota 11 i bröstryggen.

Kroppen är väldigt komplex!


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.