Käkfunktionsstörning TMD

Osteopat Stockholm Täby, Behandling Temporomandibulär Dysfunktion

En osteopat kan erbjuda manuell behandling som kan hjälpa vid Temporomandibulär Dysfunktion (TMD).

Tillståndet kallas även bruxism och orsaken är vanligtvis bettasymmetri, tandgnissling, käkledsartros eller olika former av spänningstillstånd.

Vanliga symtom är huvudvärk av spänningskaraktär (framför allt temporalt), ibland nattlig tandgnissling, svårighet att gapa, knäppningar från käkleden, öronsus, lockkänsla. Även smärta och obehag från örat kan förekomma. 

Källa: praktiskmedicin.se


Kan behandling med osteopati göra skillnad för personer med käkfunktionsstörningar som TMD?

Osteopatspecialisten kan erbjuda osteopati som behandling vid käkfunktionsstörningar. Behandlingen kan reducera smärta/ömhet i käkmuskulatur och öka rörligheten i käkleden.


Det kan även finnas ett samband mellan långvarig ryggvärk och käkfunktionsstörning, enligt en avhandling av Birgitta Wiesinger (2010) på Umeå Universitet, Department of Odontology, Faculty of Medicine.


Citat från avhandlingens slutsats:

”Symtom och tecken i käken-ansiktet-huvudet bör övervägas hos patienter med långvarig ryggsmärta och ryggsmärta bör övervägas hos patienter med ihållande TMD.”


Eftersom de underliggande faktorerna till smärtan är viktiga föregås behandlingen alltid av en noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos. Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt innan behandling.


Osteopatin utgår ifrån en manuell mjuk behandlingsform för att behandla och lindra akut eller kronisk smärta, värk eller obehag.

Osteopatin betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion, ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.


En osteopat kan behandla käkfunktionsstörningar och på så sätt få till en bättre funktion i käkleden. Detta kan göra att smärta och obehag som upplevs blir betydligt lättare att hantera för den drabbade. Se nedan video (4 min 20 sekunder) som tydligt beskriver och visar hur en osteopat kan ta sig an problemet.

Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform vid käkfunktionsstörningar som TMD?

Osteopati (OMT) är en behandlingsform som lindrar symtomen vid TMD. Osteopati minskar även signifikant användandet av smärtlindrande och muskelavslappnande medicin enligt Cuccia et al. (2009).

En randomiserad studie av Gesslbauer et al. (2018) visar resultatet minskad smärta, förbättrad Temporomandibulär Dysfunktion (TMD) samt positiv inverkan på livskvaliteten efter osteopatisk manipuleringsbehandling (OMT) och kranial osteopati.

I en avhandling av Birgitta Wiesinger (2010) på Umeå Universitet visadet resultatet att personer med långvarig ryggvärk, oavsett var i ryggen den upplevdes, hade en högre förekomst av TMD än personer utan ryggvärk. Detta i en avhandling med drygt 450 personer som genomgick en undersökning av käksystemets funktion.


Referenser 

Cuccia AM, Caradonna C, Annunziata C, and Caradonna D (2009): Osteopathic manual therapy versus conventionalconservative therapy in the treatment of temporomandibular disorders: A randomized controlled trial.

Gesslbauer C, Vavti N, Keilani M, Mickel M and Crevenna R (2018): Effectiveness of osteopathic manipulative treatment versus osteopathy in the cranial field in temporomandibular disorders – a pilot study.

Wiesinger B (2010): On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders.


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.