Diafragman har en central funktion

Osteopat Stockholm Täby, behandling diafragman

Diafragman, som även kallas ”mellangärdet”, kan liknas vid en kupolformad fallskärm som höjs och sänks vid in och utandning. Den fäster på framsidan av bröstkorgen längs revbenens nedre kant och baktill på varsin sida av ländkotorna L1 – L3.

”Diafragman är central för ditt välmående”

Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel, men eftersom den även hjälper till att reglera det venösa återflödet tillbaka till hjärtat har den även en central roll för kroppens blodcirkulation.

Eftersom andningen är central i vårt liv är det viktigt att den sker på ett så effektivt och energisnålt sätt som möjligt. Motsatsen till en ”medveten andning”, med diafragman som central funktion, är en andning som är ytlig och ineffektiv. Vanligt är detta förknippad med smärta i bröstrygg, ländrygg, bröstkorg, revben, nacke och/eller huvud.


Osteopati gör skillnad!

En osteopat kan med manuell behandling lindra och avlasta symptom som uppstått på grund av en försämrad funktion av diafragman.

En av flera behandlingsformer som osteopaten använder sig av är myofasciell teknik för att inhibera de olika infästningar som är kopplat till bröstkorg och ryggrad.

Osteopaten kan behandla flera besvär som är relaterade till diafragmans funktion. Exempel på andra besvär är bland annat stresspåslag, cirkulationsbesvär, sura uppstötningar, astma
och andningssvårigheter.

De underliggande faktorerna till dina besvär är viktiga och därför föregås behandlingen av noggrann undersökning för att säkerställa rätt arbetsdiagnos.

Undersökningen syftar till att få en så komplett bild som möjligt med målsättningen att ta reda på och behandla de bakomliggande orsakerna.


Vad säger forskningen om osteopati som behandlingsform?

  • Diafragman är även viktig för vår bålstabilitet och därmed central för rygg, nacke och hals. Långvarig eller kronisk ländryggssmärta hänger ofta ihop med dysfunktion i diafragman enligt Kolar et al (2012).

  • Aktuell forskning från Anderson och Bliven (2017) visar även att det finns ett samband mellan andningsmönster, bålstabilitet och ländryggssmärta.

  • Marti-Salvador et al (2018) visar att osteopati som behandlingsform ger betydande och kliniskt relevanta förbättringar, så som minskad smärta och mindre funktionsnedsättning, hos personer med ospecifik långvarig ländryggssmärta.

Referenser

Marti-Salvador M, Hidalgo-Moreno L, Doménech-Fernández J, Lisón JF & Arguisuelas MD (2018): Osteopathic Manipulative Treatment Including Specific Diaphragm Techniques Improves Pain and Disability in Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial

Kolar P, Sulc J, Kyncl M, Sanda J, Cakrt O, Andel R, Kumagai K, & Kobesova A (2012): Postal function of the diaphragm in persons with and without chronic low back pain

Anderson BE and Bliven KCH (2017): The use of Breathing Exercises in the treatment of Chronic non-specific Low Back Pain


Boka din behandling nedan. Du länkas då till Bokadirekt.se för val av dag och tid.

B o k a


Om du har frågor om osteopati som behandlingsform eller om du har andra funderingar som du vill ha besvarade innan du bokar en behandling, tveka inte att kontakta mig på telefon 072 – 25 125 30 eller via nedan kontaktformulär.